Elva linnasüdame kaasajastamise arhitektuurne lahendus leiti EV 100 arhitektuuriprogrammi “Hea Avalik Ruum” käigus väljakuulutatud ideekonkursi tulemusena. Projekti kaas-rahastatati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Võidutöö „Sõstrapõõsate vahel“ autoriteks on Ülle Maiste (AT HOME OÜ), Diana Taalfe Autorite kandvaks mõtteks ideelahenduse „Sõstrapõõsaste vahel“  loomisel oli pakkuda äratundmisrõõmu ja lapsepõlvemälestuste taasleidmist. Külastaja leiab end aedlinna turvalisest miljööst, justkui saabuks külla vanaema juurde. Uuendatud linnaruum on väikelinlikult tihe, kasutatud on vanaema aiast tuttavaid taimi nagu sõstrapõõsad, kirsid ja kõrrelised. Hubased meeleoluelemendid nagu võrkkiiged, romantilised pingid ja madalad pargivalgustid on modernses võtmes äratuntavad vanad. Kogu kontseptsioon arvestab Elva ajaloolise kujunenud keskkonnaga, ent loob samas mitmekesiseid lisaväärtusi uue kvaliteediga.

Arhitektid Ülle Maiste (AT HOME OÜ), Diana Taalfeld (NU arhitektuur OÜ), Anne Saarniit (ubin pluss OÜ), Roomet Helbre (TEMPT OÜ) ja Taavi Kuningas (TEMPT OÜ). Peaprojekteerijaks on Novarc Group AS, arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse projekti autoriteks on Ülle Maiste (AT HOME OÜ), Diana Taalfeld (NU arhitektuur OÜ) ning ehitas RTS Infraehitus OÜ.

Väljak avati 11.07.2020

Väljaku ajalugu:

Elva esimene tähtis väljak asus Elva esimese Tuletõrje Seltsi majaesisel platsil. Tegu oli Elva esimese turuplatsiga, kus tegeleti kohaliku vaimuelu arendamisega ja aktiivsete ettevõtmistega. Juba enne 1939ndaid koliti turg aga Uderna kõrtsi vahetuslähedusse, kuhu ka aastaid hiljem turuhoone rajati. Viimane asus toonase Elva sootuks teises otsas.

Huvitav on, et Elva ühel tähtsaimal ühendusteel raudteejaama ja Uderna endise postijaama vahel (tänane Kesk tänav), ei ole keskväljakut mitte kunagi asunud. Nii liikus sotsiaalne ja vaimuelukeskus tänava ühest otsast teise. Keskväljaku puudumine on pannud ka jõulukuuse rändama raudteejaama esiselt väljakult kultuurikeskuse kõrval asunud parklasse ja tagasi. Tänaseks on elvalased kokku leppinud uue linnasüdame asukoha, sest aeg oli käes…