Eesti Arhitektide Liidu ja „Eesti Vabariik 100“ korraldustoimkonna ühiselt käima lükatud missiooniprojekt „Hea avalik ruum“ tegeleb linnakeskuste korrastamisega, mis peaks olema riikliku regionaalpoliitika üks eesmärke.

Projekti algatajad näevad linnakeskuste kordategemises suurt võimalust koondada inimesi, kasvatada kohaliku kogukonna ühtsustunnet ja muuta väikelinnade elukeskkond ligitõmbavamaks. Korrastatud keskused kujunevad kultuuriürituste korraldamise ja vaba aja veetmise kohaks ning annavad liikumiseelise jalakäijale. Muutes linnasüdamed inimsõbralikumaks ja meeldivamaks elukeskkonnaks, on võimalik hoogustada ettevõtlust ja vältida linnade laialivalgumist.

Projekti käigus korraldati 2014-2017.a. arhitektuurivõistlused, mille tulemusel korrastatakse 15 Eesti väikelinna keskväljak, peatänavad või nende ümbrus.

Avaliku ruumi lahendused on planeeritud välja ehitada „Eesti Vabariik 100“ juubeliprogrammi raames hiljemalt aastaks 2020.

Hea avaliku ruumi raames valminud väljakud esindavad Eestit XVII Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioonis „Plats! Väärikas kahanemine“ , mis keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Eesti ekspositsiooni sõnum on, et kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid väga palju ära teha.

Ekspositsioonil kasutatakse näidetena 2018.–2019. aastal valminud linnaväljakuid ja -keskuseid Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas, Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres. Ekspositsioon tutvustab linnaruumi arengusuundi kahanevates linnades kolmel ruumiskaalal: riik, linn ja linnasüda.